Farsi

IADC و IWCF ما معتبر آنلاین به خوبی کنترل مدرسه برای هر پرسنل حفاری علاقه مند به درک اصول اولیه را به خوبی کنترل حفاری، تکمیل، کار بیش از، سیم، حفاری سیار، و برنامه های کاربردی بی اعتنایی نظر گرفته شده. دوره های آموزشی را به خوبی کنترل آنلاین ما نه تنها راحت و ارزان اما واقعا بهتر، یادگیری قوی تر.

Introductory

Introduction to Drilling – Farsi

SIGN IN

Forgot Password

X