این دورهتصویری را اتخاذ نمایید تا درباره اصول حفاری بیشتر بدانید!

این دوره ۱ ‌ساعته شامل واحدهایی متمرکز بر مقدمه‌ای بر نفت و گاز، تجهیزات اساسی حفاری و سیستم گردش گل می‌شود. هر یک از مفاهیم توسطانیمیشن و تصاویر متحرک و پیشرفته حفاری، نگاره‌های زنده و توضیحات مشروح مجسم گردیده است.

ر درباره چگونگی کارکرد فرآیند حفاریاین دوره فرصتی‌ستایده‌آل برای کسانی که در جست‌وجویمشاغلی چون کارگر دکل، پزشکی روی آب، غواصی در آبو مشاغل مربوط به امنیت روی دریا هستند و همچنین هر کس دیگری که به یادگیری بیشت نفت و گاز علاقه‌مند است. اگر به این دوره علاقه‌مند گردید گام بزرگی ما خواهد بود!IADCبعدی در این یادگیری آکادمی کنترل چاه

رایگان

مقدمه‌ای بر حفاری

مقدمه‌ای ابتدایی در ایجاد، اکتشاف و حفاری هیدرکربن‌ها. نفت و گاز چگونه شکل می‌گیرند؟ برخی شیوه‌‌های جست‌وجوی نفت و گاز کدام‌اند؟ حفاری چاله با حفاری چاه چه تفاوتی دارد؟

تجهیزات اساسی حفاری

در این دوره با استفاده از انیمیشن و تصاویر متحرک دانش‌پژوهان را با اصول ابتدایی فرآیند حفاری آشنا نموده و همچنین کارکرد مته حفاری، لوله وزنه حفاری، لوله حفاری و دکل و پس از آن لوله جداری و فرآبندسیمان‌کاری، شرح داده می شود. تمامی مفاهیم مناسب برای دانش‌پژوهان بدون هیچ‌گونه دانش قبلی حفاری تدریس و شرح داده خواهد شد.

سیستم گردش گل

دانش‌پژوهانبا استفاده از انیمیشن‌ها و تصاویر متحرک پیشرفته با خرده‌سنگ‌ها آشنا شده و لزوم استفاده از سیستم گردش گل برای زدودن خرده‌سنگ‌ها را از چاه فرا می‌گیرند. تصاویر متحرکی از سطح و داخل چاه تمامی سیستم گردش گل را به نماشمی‌گذارد و در آخر نیز دانش‌پژوهان را قادر می‌سازد تا تجهیزات به کاررفته در فرآیند تصفیه گل را با استفاده از تصاویر متحرک مربوط به طرز کار درونی الک لرزان و گاززدا مجسم نماین